1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กรรมการผู้จัดการบริษัท TOYOTA DELUXE พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากธนาคารธนชาต สาขาวารินชำราบ ซึ่งได้นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี,นางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับ นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัท TOYOTA DELUXE พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน  และเจ้าหน้าที่จากธนาคารธนชาต สาขาวารินชำราบ ซึ่งได้นำถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting