1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนกุดเป่ง ม.6

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนกุดเป่ง ม.6 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นบ้านของนาง ศรีสุตา สุวรรณบูลย์  พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมาย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล , น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง , นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting