1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล74 (ถนนวิบูลย์ธรรม)

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดหาดสวนยา เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ,เจ้าหน้าที่กองช่าง และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ถนนเทศบาล74 (ถนนวิบูลย์ธรรม) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการ เพื่อประกอบการดำเนินโครงการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบรายการให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนภายในชุมชนต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน







  กองช่าง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล




จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting