1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้เช่าอาคารตลาดอาหารบริเวณถนนเกษมสุข

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้เช่าอาคารตลาดอาหารบริเวณถนนเกษมสุข จำนวน 20 คูหา เพื่อหารือในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การต่อสัญญาผู้เช่าอาคารตลาดอาหาร บริเวณถนนเกษมสุขของผู้เช่าที่กำลังจะครบสัญญา โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองคลัง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting