1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดประชุมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Cluster

วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดประชุมแผนการพัฒนาศักยภาพระบบการบริการปฐมภูมิ Primary care cluster เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชน ในพื้นที่ขนาดเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลได้ทั่วถึง และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ , นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ,นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , นางญาณผกา สารธิมา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting