1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ แจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ณ ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ และตลาดโต้รุ่งแม่กิมเตียง


วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกันแจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ให้แก่  ผู้ประกอบการ ณ ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ และตลาดโต้รุ่งแม่กิมเตียง ภายใต้โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19) โดยมีสมาชิกจิตอาสา อสม. และแกนนำชุมชน ร่วมกันทำเพื่อมอบให้ พ่อค้า-แม่ค้า และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบของเรา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting