1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ แจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่2

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield ) ให้แก่  ผู้ประกอบการ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่2 ภายใต้โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19) โดยมีสมาชิกจิตอาสา อสม. และแกนนำชุมชน ร่วมกันทำเพื่อมอบให้ พ่อค้า-แม่ค้า และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบของเรา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting