1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายณัฐพล ทิพยรส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายณัฐพล ทิพยรส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งได้โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพิสุทธิ์ สีนอเพีย  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเพื่อนพนักงานมาร่วมส่งนายณัฐพล ทิพยรส  ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting