1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามวิถี New normal


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ตามวิถี New normal ด้วยการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า-ออกโรงเรียน, ลงทะเบียนผู้เข้า-ออกโรงเรียน, การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน, ตั้งจุดล้างมือทั่วบริเวณโรงเรียน, ให้นักเรียนเตรียมผ้าเช็ดมือ และของใช้ส่วนตัวมาเอง  และให้ครู นักเรียน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ถึงความปลอดภัยในการป้องกันควบคุมโรค และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แก่บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง แม้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศแล้วก็ตาม โดยได้เริ่มดำเนินมาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรก

ภาพจาก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น(มิตรภาพที่ 5)
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  ข่าวสารสถานศึกษา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting