1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำ แกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรตินายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  มาเป็นประธานในพิธี ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติสำนักประสาน และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด โดย นายปฐวี เยาวลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ปู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด 2 และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ภาพถ่ายจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting