1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเกิดจากการติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการประกาศแจ้งเตือนระดับ 3 (พายุโซนร้อนซินลากู) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายพื้นที่ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting