1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตระดับน้ำ เพื่อการเตือนภัย กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี,นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับนายสุรพันธ์ อิ่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์อุทกภัยวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะได้ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตระดับน้ำ เพื่อการเตือนภัย กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  งานป้องกันฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting