1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เหตุจากวาตภัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เหตุจากวาตภัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 3 ราย และเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ราย เพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บฐานในการเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting