1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นางนริศรา แสไพศาล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โอนมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาธิกา สันต์สวัสดิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รับโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting