1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตง 432
2 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงรางระบายน้ำ (ถนนเทศบาล 14 ซอย 7)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3
7 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล
8 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ รถยนต์ จำนวน 2 คัน
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2186
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟฟัลท์คอนกรีตรอบบ่อบำบัด ภายใต้โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตำบลวารินชำราบ อำภอวารินชำราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมชุดบุ้งกี๋และใบมีดดันดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ฯลฯ จำนวน 1 คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
14 ข้อมูลตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง หรือรายการสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือข้อตกลง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค 2189 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสือมสภาพ รถยนต์ จำนวน 2 คัน
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ตค 0174
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2562
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษจิกายน-ธันวาคม 2561
29 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting