1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
22 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
23 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานผู้ปฎิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
24 รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
25 องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ประกาศเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
27 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
28 ประกาศแงค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
29 ประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
30 ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
Secured by Siteground Web Hosting