1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
32 ประกาศเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
33 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
34 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
35 ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองเมืองใหม่ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
38 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
39 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
40 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting