1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวรับสมัครงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
92 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
93 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
94 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
95 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
96 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ (ผู้มีทักษะ)
97 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
98 เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๒
99 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง)
100 เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting