1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
401 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
402 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีวันชาติไทยประจำปี 2557
403 ทม.วารินชำราบ ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสวนสนามเนื่องในวันชาติไทยร่วมกับ มทบ.22
404 สุดยอด! สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
405 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลแสนตุ้งในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
406 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองคนแรกของจ.อุบลราชธานี
407 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
408 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระประชวรร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานี
409 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเข้าติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประกาศคสช.ที่ 104/2557
410 "วันวาน วันนี้ รุ่งวันใหม่...เรายังมีใจถึงกันเสมอ" เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดงานมุทิตาจิตแก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่เกษียณอายุในปี 2557
411 สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
412 เทศบาลเมืองวารินชำราบรับเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์สร้างสรรค์สังคม จ.อุบลราชธานี ปี2557
413 นายกริชชัย ศิลปรายะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นำคณะกรรมการเข้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามคำสั่งของคสช.
414 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557
415 เทศบาลเมืองวารินร่วมพิธีตักบาตร และถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
416 คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2557
417 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเมือง สมุทรปราการ
418 คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ (Core team) ประจำปี 2557
419 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557 กับทางจ.อุบลราชธานี
420 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ จ.ขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting