1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
441 เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2557 ในงานวันรวมน้ำใจจังหวัดอุบลราชธานี
442 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลนำชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี
443 ทม.วารินชำราบ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556
444 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556
445 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีวันชาติไทยประจำปี 2556
446 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จ.สุโขทัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ
447 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
448 งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
449 ปลัดดวลนายก! ในการแข่งขันฟุตบอลสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมความสัมพันธ์นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล
450 สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการสัมมนาประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
451 ยินดีต้อนรับผู้เช้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่3/2556
452 คณะอาจารย์และนักศึกษาม.ราชธานี ดูงานด้านการจัดการธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองวารินชำราบ
453 ประชุมคณะนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจ.อุบลฯ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2556
454 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง จากเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ในการทัศนศึกษาดูงาน
455 ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่3/2556 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2556
456 ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวชาววารินชำราบ..คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานให้การต้อนรับรองปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบคนใหม่นางอรุณรัตน์ วิมลสุข
457 ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีในการจัดสัมมนาทางวิชาการฯ
458 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
459 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2556
460 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting