1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
501 คณะทำงานจากสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
502 พิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันเทศบาล และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2556
503 นายกเทศมนตรีนำพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning Dayเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2556
504 เทศบาลเมืองวารินฯทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
505 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556
506 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.เสาเล้า จ.กาฬสินธุ์
507 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย จ.ชัยภูมิ
508 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2556 กับทางจังหวัดอุบลราชธานี
509 ประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
510 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง จ.กาฬสินธุ์
511 กิจกรรมงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2554
512 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมงานราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2556
513 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดงานสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting