1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายเกิดวันที่ 15 ธันวาคม
122 หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 2562
123 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี
124 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
125 ต้อนรับ คณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถานการณ์อุทกภัย การบรรเทาและการพื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
126 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
127 ประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
128 ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
129 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
130 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
131 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
132 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
133 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
134 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
135 หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าอวยพรนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
136 งานมุทิตาจิตแก่ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและลูกจ้างประจำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2562
137 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างเทศบาลใสสะอาด”ประจำปี 2562
138 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
139 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
140 กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดอุบลราชธานี – ทีมจังหวัดยโสธร

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting