1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
22 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ
23 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 คณะกรรมการนิเทศ ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
25 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"
26 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ""มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย"
27 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567
29 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
30 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
31 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 และเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2567
32 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
33 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
34 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
35 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
36 ประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับกองการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
37 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566
38 ประชุมคัดเลือกเป็นคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
39 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ" ณ วัดผาสุการาม
40 ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
Secured by Siteground Web Hosting