1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 อบรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 2
2 อบรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 1
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
4 ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
5 พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประกวดผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567
7 ภาพบรรยากาศการซ้อมผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567
8 ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 2
9 ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 1
10 นิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการนิเทศกำกับติดตามและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
11 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2567
12 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการประชันโฉมสาวงาม งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 แลนำเสนอความพร้อมทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
14 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566
15 กองการศึกษาจัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
16 บรรยากาศการซักซ้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ
19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 คณะกรรมการนิเทศ ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบSecured by Siteground Web Hosting