1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2558
42 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาและเลือกล็อคแผงค้า
43 สปสช.เขต 10 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ทะเบียนอปท.(ครู ก.)
44 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือจัดระเบียบผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2
45 เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 และประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี
46 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2557
47 ประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
48 ประชุมเพื่อต่อสัญญาผู้ประกอบการค้าขายบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
49 เทศบาลเมืองวารินชำราบเรียกผู้ประกอบการค้าขายบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเพื่อหารือแก้ไข้ปัญหา
50 ด่วน! ท้องถิ่นมีประกาศ ปรับเพิ่มเงินเดือน ตามคุณวุฒิ ย้อนหลัง 1 มกราคม 2555
51 เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2557
52 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
53 เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557
54 ขอน้อมไว้อาัลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช
55 ระบบเบิกจ่ายตรงของพนักงานท้องถิ่น มีผลใช้ได้แล้ว
56 พระคุณแม่
57 ผลการประกวดแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 จังหวัดอุบลราชธานี
58 โครงการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
59 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกสำรวจท้องที่ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
60 แจ้งข่าวดี...เบิกตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting