1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565
22 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา
23 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2566
24 กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2566 (รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด)
25 ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
26 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
27 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี2565
28 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 3
29 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 2
30 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 1
31 กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566
32 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2566
33 เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตามแผนยุทธการ "จังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด" ประจำปี 2566
34 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ที่ได้รับเยียวยา ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ
35 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการเสวนาเวที Poverty Forum : คน(จน) ที่อยู่อาศัย กับ ภัยพิบัติ สานพลังคนอุบลฯ ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม
36 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2566
37 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
38 คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่ชุมชนที่ประสบอุทกภัย
39 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
40 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบSecured by Siteground Web Hosting