1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 อบรมโครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปีงบประมาณ 2565
2 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน เพื่อสร้างจิตรสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
3 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
4 ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดการอบรมโครงการ"ลูกรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ ใส่ใจลูกน้อย ประจำปี 2565"
6 รับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ ประจำปี 2565 รอบตัดสิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
8 ออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลและสารปนเปื้อน สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมู
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯกำจัดขยะ อันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
11 กิจกรรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ประจำปี 2565
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
13 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
16 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะอันตรายในชุมชน
17 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
18 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ให้บริการฉีดวัคป้องกันโรคโควิด-19ไม่ให้มีอาการรุนแรง สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ด้วยวัคซีนไฟเซอร์และแอสตร้าซินิก้า
19 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน 3 ราย
20 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting