1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สคร.10 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี ATK แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ
22 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1
23 อบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
24 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเปลี่ยนท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
25 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
26 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"วัคซีนไฟเซอร์" เข็มที่ 1, 2 และ 3 แก่ประชาชน
27 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับพระภิกษุ สามเณร
28 โครงการประชุมประคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ2565
29 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก แก่พนักงานบริษัทโฮมฮับ และโรงงานทะนะกุลฟู้ด
30 ลงพื้นตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit : ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
31 โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก แก่เกลุ่มป้าหมาย 700 คน นักเรียน อายุ 5 ปีขึ้นไป จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง
32 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล แห่งที่1
33 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
34 ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
35 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
36 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ณ วัดเสนาวงศ์
37 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ เยี่ยมติดตามมาตรการ Covid Free Setting ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
38 อบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ
39 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
40 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจห้องอาหารแช่แข็งในพื้นที่

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting