1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล แห่งที่1
82 ร่วมออกตรวจตลาด และประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตลาดสดวารินชำราบ (ตลาดสดเทศบาล 1)
83 พื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป
84 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ดำเนินการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
85 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป
86 ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก และฉีดวัคซีน"แอสตราเซนิกา" เข็มสอง แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
87 ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
88 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดวาริน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
89 ประชุมหารือวางแผนเตรียมความพร้อมในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และจัดระบบจราจรภายในตลาดสด เทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่1
90 ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ณ ตลาดสดเทศบาล แห่งที่1
91 ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
92 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต10 อุบลราชธานี เดินทางมาลงพื้นที่มอบชุดทำความสะอาดร่างกายแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้อพยพขึ้นมายังจุดพักพิงชั่วคราว
93 พื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในตลาดสด
94 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1
95 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทำการสุ่มตรวจสิ่งแวดล้อมภายในตลาดด้วยวิธี Auto rt-pcr ในส่วนสัมผัสต่างๆ ภายในตลาดสดเทศบาล 1
96 มอบป้ายผู้ประกอบการที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมสติ๊กเกอร์ให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการตรวจโควิดแบบ ATK
97 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
98 ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1 ครั้งใหญ่
99 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
100 ฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก นักเรียนมัธยม อายุ 12-18 ปี จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting