1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับพระภิกษุ สามเณร
62 โครงการประชุมประคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ2565
63 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก แก่พนักงานบริษัทโฮมฮับ และโรงงานทะนะกุลฟู้ด
64 ลงพื้นตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit : ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
65 โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก แก่เกลุ่มป้าหมาย 700 คน นักเรียน อายุ 5 ปีขึ้นไป จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง
66 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล แห่งที่1
67 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
68 ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
69 สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และติดตามมาตรการ Covid Free Setting ในโรงงานผลิตอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
70 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
71 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ให้กับประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ณ วัดเสนาวงศ์
72 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ เยี่ยมติดตามมาตรการ Covid Free Setting ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
73 อบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ
74 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ของแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
75 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจห้องอาหารแช่แข็งในพื้นที่
76 ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไป
77 ลงพื้นตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
78 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน
79 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน
80 เทศบาลตำบลคำขวาง เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting