1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 49/2565 พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2022
2 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 50/2565 พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2022
3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 48/2565 เสาร์, 30 กรกฏาคม 2022
4 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 47/2565 เสาร์, 30 กรกฏาคม 2022
5 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 46/2565 เสาร์, 30 กรกฏาคม 2022
6 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 45/2565 เสาร์, 30 กรกฏาคม 2022
7 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 44/2565 เสาร์, 30 กรกฏาคม 2022
8 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 43/2565 เสาร์, 09 กรกฏาคม 2022
9 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 41/2565 อังคาร, 28 มิถุนายน 2022
10 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 42/2565 อังคาร, 28 มิถุนายน 2022
11 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 40/2565 พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2022
12 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 39/2565 ศุกร์, 17 มิถุนายน 2022
13 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 38/2565 ศุกร์, 17 มิถุนายน 2022
14 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 37/2565 ศุกร์, 17 มิถุนายน 2022
15 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 36/2565 ศุกร์, 17 มิถุนายน 2022
16 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 35/2565 อังคาร, 31 พฤษภาคม 2022
17 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 34/2565 อังคาร, 31 พฤษภาคม 2022
18 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 33/2565 อังคาร, 17 พฤษภาคม 2022
19 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 32/2565 ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2022
20 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 31/2565 อังคาร, 10 พฤษภาคม 2022
21 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 30/2565 อังคาร, 10 พฤษภาคม 2022
22 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 26/2565 อังคาร, 03 พฤษภาคม 2022
23 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 25/2565 อังคาร, 03 พฤษภาคม 2022
24 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 24/2565 อังคาร, 03 พฤษภาคม 2022
25 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 30/2565 พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2022
26 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 29/2565 พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2022
27 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 28/2565 พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2022
28 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 27/2565 พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2022
29 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 23/2565 จันทร์, 04 เมษายน 2022
30 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 22/2565 พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2022
31 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่21/2565 พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2022
32 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 อังคาร, 15 มีนาคม 2022
33 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 19/2565 อังคาร, 15 มีนาคม 2022
34 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 18/2565 อังคาร, 15 มีนาคม 2022
35 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 17/2565 อังคาร, 15 มีนาคม 2022
36 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20/2565 พุธ, 09 มีนาคม 2022
37 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16/2565 จันทร์, 07 มีนาคม 2022
38 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 15/2565 จันทร์, 07 มีนาคม 2022
39 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 14/2565 จันทร์, 24 มกราคม 2022
40 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 13/2565 จันทร์, 17 มกราคม 2022
41 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12/2565 พฤหัสบดี, 30 ธันวาคม 2021
42 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11/2565 จันทร์, 20 ธันวาคม 2021
43 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10/2565 จันทร์, 20 ธันวาคม 2021
44 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/2565 จันทร์, 20 ธันวาคม 2021
45 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8/2565 จันทร์, 20 ธันวาคม 2021
46 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7/2565 จันทร์, 20 ธันวาคม 2021
47 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565 ศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2021
48 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565 ศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2021
49 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2021
50 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ศุกร์, 05 พฤศจิกายน 2021
51 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565 พุธ, 03 พฤศจิกายน 2021
52 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2021
53 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 อังคาร, 19 ตุลาคม 2021
54 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 42/2564 พุธ, 06 ตุลาคม 2021
55 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 29 กันยายน 2021
56 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 พุธ, 29 กันยายน 2021
57 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 41/2564 พุธ, 29 กันยายน 2021
58 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 40/2564 พุธ, 29 กันยายน 2021
59 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 39/2564 พุธ, 29 กันยายน 2021
60 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พุธ, 29 กันยายน 2021
61 การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2020
62 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พุธ, 04 พฤศจิกายน 2020
63 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ จันทร์, 13 กรกฏาคม 2020
64 การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020
65 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 22 มกราคม 2020
66 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2019
67 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ศุกร์, 04 ตุลาคม 2019
68 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2019
69 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ อังคาร, 18 กันยายน 2018
70 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พฤหัสบดี, 18 มกราคม 2018
71 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 22 พฤศจิกายน 2017
72 เรื่อง การตรวจเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อังคาร, 06 กันยายน 2016
73 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 30 กันยายน 2015
74 เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พุธ, 16 กันยายน 2015
75 เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จันทร์, 14 กันยายน 2015
76 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 22 เมษายน 2015
77 เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จันทร์, 15 กันยายน 2014
78 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 23 ตุลาคม 2013
79 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พุธ, 18 กันยายน 2013
80 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 พุธ, 12 กันยายน 2012
81 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2556 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อาทิตย์, 03 มิถุนายน 2012

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting