1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ สัมภาษณ์พิเศษกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,200 ชุด
4 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ จุดอพยพนครชัยแอร์เก่า
5 บริษัท ส.เขมราฐ และกลุ่มสิงห์อาสา มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
6 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ชุด
7 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 ประชุมเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
12 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางแนวกระสอบทรายเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เสี่ยง
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เชิญข้าวสารหอมมะลิ 105 จากโครงการเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์ อทิตยา) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
14 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดประทานข้าวสารดอกมะลิ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ
15 เทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
17 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสนง.ปภ.จังหวัดอุบลฯ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราว
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ระดับประเทศ
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี 2565

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting