1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 จนท.ป้องกันฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนหาดสวนสุข
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2567
3 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่าหญ้าข้างทางภายในชุมชนดอนงิ้ว
4 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในบริเวณวัดดอนงิ้ว ชุมชนดอนงิ้ว
5 โครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ชุมชนดอนงิ้ว
6 ประชุมเพื่อติดตามโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2566
7 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.
9 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกระงับเหตุไฟไหม้บริเวณถนนศรีสะเกษ 2 ตรงข้ามสนามทุ่งคำน้ำแซบ
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนในชุมชนหาดสวนสุข
12 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567
14 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567
17 งานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมหลักสูตรอาสาจราจรให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ
18 รับมอบประกาศเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
19 ซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ระดับประเทศ
20 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 ตรวจการฝึกซ้อมเข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ระดับประเทศSecured by Siteground Web Hosting