1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระดับศูนย์ ปภ.เขต)
2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
4 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และบุคลากรที่สนับสนุนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
6 งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองวารนชำราบ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนชลประทาน
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลืออพยพประชาชนจากอุทกภัย
8 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โนอึล"
9 ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลในการเก็บฐานข้อมูลชุมชนและครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม
10 ประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตระดับน้ำ เพื่อการเตือนภัย กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการฝึกแจ้งเตือนภัย อพยพประชาชนจากอุทกภัย และตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการฝึกการแจ้งเตือนภัย และเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนจากอุทกภัย และจากการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563
14 จนท.ป้องกันฯ ออกปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 33/2 ถนนเทศบาล 22
15 ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
16 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 1,000 ชุด
17 งานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ
18 คณะผู้บริหารมอบ หมอน มุ้งและผ้าห่ม จำนวน จำนวน 1,900 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด PCR คาร์แคร์ ซึ่งได้นำหมอน และผ้าห่มจำนวน 300 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะสมาพันธ์หอการค้าไทย – จีน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการฟื้นฟู เยียวยา แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting