1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตให่มา"
142 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
143 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
144 เรื่อง ประกาศเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
145 เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการ
146 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้ยังชีพสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
147 เรื่อง รับสมัครสตรีที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑
148 เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
149 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. ๒๕๖๑
150 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
151 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และซำระภาษี ผ่านอินเตอร์เน็ต กรณีนายจ้างยื่นแทนพนักงาน
152 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม
153 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล
154 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาล
155 เรื่อง กำนหดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
156 เรื่อง กำหนดเขตเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงน้ำในกระซัง พ.ศ. 2560
157 เรื่อง การปรับปรุงแก้ใข พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
158 เรื่อง แผนการเปิดบริการตามโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี
159 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
160 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting