1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เอกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วการราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (E-bigding}
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
5 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
6 แบบรายงานแผนปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 แบบรายงานแผนปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6)
8 แบบรายงานแผนปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)
9 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕)
10 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
11 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
12 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
14 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
17 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ) พ.ศ. 2559
19 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 )
20 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
21 เรื่อง แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
23 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 )
24 บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
25 แบบรายงานปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
26 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
27 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
28 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
29 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
30 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Secured by Siteground Web Hosting