1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
22 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
23 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
24 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
25 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
26 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
27 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563
30 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting