1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดกางเกงปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อคอปกแขนสั้นพร้อมสกรีนโลโก้และชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนํ้า 3 ทะเบียน 83-8905 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนํ้า 6 ทะเบียน 83-5582 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารขาวดำ เอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจัดจ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP หมายเลขทะเบียน วก. 416640043 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งนํ้าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าตัดต้นไม้ ทะเบียน 82-2153 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน 82-4235 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง ตามโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การจัดการและการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดูแลจ้างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document application program จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ รหัส ช.606-66-0002) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting