1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน 82-4085 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๘๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางใน,รองคอยางและแผ่นสตีมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๖๙๕๐,๘๒-๔๔๒๗,และ๘๑-๖๖๙๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมปะยางรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักยานยนต์ ทะเบียน ขกฉ.814 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนหนองตาโผ่น (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒) ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนวิชาชาติและถนนราษฎร์ ช่วงที่๑) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถแทรกเตอร์ (ขุดตัก) ทะเบียน ตค ๒๑๘๗
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก (โรงเรียนเทศบาลเมืองวารินวิชาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ เอกสารสีพร้อมทำปกและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting