1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนราษฏร์อุทิศ) โดยวิธีคัดเลือก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดฝึก อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่ม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ส.420470009 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยผ่าซากไฟฟ้า ทะเบียน ส.087490001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting