1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเอาท์ดอร์และป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผจ 882 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผค 4983 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต้นท์ 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำดอกไม้ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค-2187, 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค 0175 , 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ชส 055510003 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055600022 , 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตง 6395 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผจ 8757 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค-2187 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตค 0175 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ชส 055510003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055600022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถทะเบียน ตง 6395 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผจ 8757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายจราจร , 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting