1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโบว์ติดกระทงเข้าประกวด/แขกผู้มีเกียรติ/กรรมการ/และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันคนเก่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระทงแขกผู้มีเกียรติ และดอกไม้ประดับบนเวที ตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรี เพื่อทำการแสดง ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง ไฟแสงสี และไฟฟอร์โล่ เพื่อใช้แสดงกิจกรรม ตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้ ธูปเทียน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน บบ 2919 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน บต 6777 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน ส.๔๑๖๕๓๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน หลอด LED จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting