1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 2189 , 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน บต 6777, 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต 44755 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 83-3340 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การอพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถทะเบียน 40-188 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 83-0503,5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ 7311 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ-8480 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting