1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 18/2563
82 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
83 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
84 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13,14,15,16,17/2563
85 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11,12/2563
86 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
87 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
88 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่8,9/2563
89 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563
90 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting