1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563)
3 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่8,9/2563
6 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563
7 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่4 เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3 เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
10 ประจำปี 2562 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting