1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หน่วยตรวจสอบภายใน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจติดตามแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับอปท. ประจำปี 2566 จากคลังจังหวัดอุบลราชธานี
2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแบบประเมินฯ และแบบสำรวจฯ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting