1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หมู่บ้านยั่งยืน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีลธรรม นำไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ประจำปี 2567 เดือนมิถุนายน
2 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีลธรรม นำไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ประจำปี 2567
3 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2567
4 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 532/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
5 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
6 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
7 ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
8 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
9 ขอรายงานผลการปะชุมเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำรายงานการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
10 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
Secured by Siteground Web Hosting