1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการดำเนินโครงการ1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567
4 กิจกรรม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
5 กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
6 กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
7 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบในทุกเดือน และการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เดือน มีนาคม
8 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีโซเคิล เปลี่ยนขยะเหลือใช้เป็นกองบุญ
9 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบในทุกเดือน และการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เดือนกุมภาพันธ์
10 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เดือนมกราคม
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
12 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
Secured by Siteground Web Hosting