1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมโครงการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวและคณะเภสัชกรฝึกปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ปฐมภูมิ ได้จัดประชุมการจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561


เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม พิธีหล่อเทียนหลอมใจไทวาริน ประจำปี 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น ณ วัดผาสุการาม นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียน"หลอมใจ ไทวาริน" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย อบรมโครงการระยะสั้นหลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว และคณะเภสัชกร จากวิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรงานเภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และนางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ จากจังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานด้านการให้บริการทะเบียนฯและบัตร เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางอุไร ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 91 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting