1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาที่จะใช้สร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ USAID Enhance

สำนักปลัดฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาที่จะใช้สร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ USAID Enhance ซึ่งได้เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร EHA ประจำปี 2566 EHA 4002 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายเกษมพันธุ์ กาญจนีย์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตร การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) EHA 4002 “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ”

Read Article

โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “หลักสูตรการทำตะกร้าสานเส้นพลาสติก”

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “หลักสูตรการทำตะกร้าสานเส้นพลาสติก”

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต วันที่ 2

กองสาธารณสุขฯ

นที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป วันที่ 2

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร
จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 179 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting