1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน 3 ราย

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดย นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางอัจจิมา  บุญส่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  ร่วมกับนพ.ประภัทร เลิศฤาชาชัย กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 3 ราย

Read Article

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่าง

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนเส้นบ้านท่าข้องเหล็ก-บ้านหาดสวนยา

Read Article

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป

Read Article

ประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 133 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting