1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามแนวโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมประชาวาริน  กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามแนวโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ( pre O-NET) และเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

Read Article

เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณวัดผาสุการาม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณวัดผาสุการาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้นำแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณวัดผาสุการาม ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

Read Article

หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายเกิดวันที่ 15 ธันวาคม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าอวยพรนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 15 ธันวาคม

Read Article

หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 11 ธันวาคม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ทางจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting