1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้โอวาทนักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ครั้งที่ 38 ประจำปี2567

กองการศึกษา

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนกีฬา ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก

Read Article

ต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าทำการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าทำการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ และพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

Read Article

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567

สำนักปลัดฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ,มอบนโยบายการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานในคราวที่ผ่านมา

Read Article

ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ และพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ แหล่งน้ำกุดปลาขาว กองช่างสุขาภิบาล นำโดยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ และพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น  และเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 586 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting