1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยได้เชิญหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read Article

ออกตรวจให้คำแนะนำร้านอาหารและสถานประกอบการ​ ในพื้นที่​ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ​2019 ​(Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่​ 13​ กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 17.30​ น. นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมกับนางอรุณรัตน์​ นันทบุรมย์​ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง​ นำสมาชิก​ อส.อ.วารินชำราบ​ ที่​ 12​ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ​ สภ.วารินชำราบ​ ออกตรวจให้คำแนะนำร้านอาหาร, สถานประกอบการ​ ในพื้นที่​ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อปรึกษาและหารือการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี2564 ครั้งที่ 2

สำนักปลัดฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อปรึกษาและหารือการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี2564 ครั้งที่ 2

Read Article

ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับ ชมรมสือมวลชนสีขาว ,สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ และสำนักงานตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี2560

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 570 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting