1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล  และพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ 57 รูป พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้ตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้ตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้เชิญประชาชน และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ  เข้ารับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความสามารถใน การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและประชาชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าถึงประชาชนในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read Article

ห้างหุ้นส่วนจำกัด PCR คาร์แคร์ ซึ่งได้นำหมอน และผ้าห่มจำนวน 300 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคุณพัชรธนัน พรอัคีพันธุ์ จาก หจก. PCR คาร์แคร์ ซึ่งได้นำหมอน และผ้าห่มจำนวน 300 ชุด

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับกองการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว เริ่มเวลา 17.00 น.

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 7.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล ร่วมกับประชาชนชาวเมืองวารินชำราบ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆในเขตอำเภอวารินชำราบมารับบิณฑบาต เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากได้ขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับหลังวันปราวารณาออกพรรษาเป็นเวลา 1 วัน

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting