1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการดำเนินโครงการ1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายสัมพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้นำพนักงานทำความสะอาดภาคสนาม , คณะกรรมการและคณะทำงาน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ในการดำเนินโครงการ1 อปท.1 สวนสมุนไพร

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

สำนักปลัดฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล เร่งรัดการป้องกันคบคุมโรคโดยลดจำนวนลูกน้ำยุงลาย และเร่งรัดการสอบสวนค้นหนปัจจัยและพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Read Article

ร่วมพิธีเชิญต้นเทียนอำเภอวารินชำราบขึ้นประดิษฐานบนรถเทียน และเทเทียนหล่อยอดต้นเทียน

กองการศึกษา

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น ณ วัดผาสุการาม นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางหนูพิณ โพธิสาขา สมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมพิธีเชิญต้นเทียนอำเภอวารินชำราบขึ้นประดิษฐานบนรถเทียน และเทเทียนหล่อยอดต้นเทียน โดยมีนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ,พี่น้องชาววารินชำราบ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จากจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายศักดา โพธิษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม และพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 623 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting