1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมวางแผนการดูแลผู้ป่วยกลับบ้านโดยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ออกเยี่ยมบ้านและวางแผนดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ในกรณี ป่วยด้วยโรคลมชักและปอดอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิต ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์จะส่งผู้ป่วยกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน และวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล  และพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ 57 รูป พิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้ตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้ตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ได้เชิญประชาชน และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ  เข้ารับการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความสามารถใน การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและประชาชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าถึงประชาชนในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 117 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting