1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(ม.ส.ท.) เพื่อหารือประเด็นการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(ม.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


Read Article

ประชุมผู้เช่าอาคารแสดงสินค้าภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญา

กองคลัง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้เช่าอาคารแสดงสินค้าภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อประชุมชี้แจงสิทธิและแนวทางการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้เช่าอาคารตลาดอาหารบริเวณถนนเกษมสุข

กองคลัง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้เช่าอาคารตลาดอาหารบริเวณถนนเกษมสุข จำนวน 20 คูหา เพื่อหารือในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การต่อสัญญาผู้เช่าอาคารตลาดอาหาร บริเวณถนนเกษมสุขของผู้เช่าที่กำลังจะครบสัญญา

Read Article

ประชุมผู้ประกอบการแผงลอยข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่

กองคลัง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและสิทธิในการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่

Read Article

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบ วงจรของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 71 คน จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบ วงจรของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ


Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Social Network

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 143 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting