1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและยังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

Read Article

ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางจิระวดี  ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , นางสาวศิริมาส  สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และวัดแสนสำราญ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดการอบรมโครงการ"ลูกรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ ใส่ใจลูกน้อย ประจำปี 2565"

กองสาธารณสุขฯ

นที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางอัจจิมา บุญส่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้จัดการอบรมโครงการ"ลูกรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ ใส่ใจลูกน้อย ประจำปี 2565"

Read Article

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 (หลักสูตรร้านค้าออนไลน์ และหลักสูตรการถักพรมเช็ดเท้าจากห่วงยางยืด)

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 (หลักสูตรร้านค้าออนไลน์ และหลักสูตรการถักพรมเช็ดเท้าจากห่วงยางยืด) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน

Read Article

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 142 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting