1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล ,ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

Read Article

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนชลประทานภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมด้วย คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ชุมชนชลประทาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

Read Article

มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จำนวน 40 ชุด

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ , หัวหน้าส่วนการงาน ได้มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จำนวน 40 ชุด

Read Article

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567

งานป้องกันฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 607 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting